Elinstallation

Vi löser elinstallationer med vår kunskap och erfarenhet, kvalitetsprodukter och elektriker med viljan att alltid göra ett bra jobb – oavsett om det är ett kök, badrum, renovering av lägenhet, utbyte av belysning eller ett kontor på 500 kvm som behöver el, belysning och data.

Elektriker för dig, vad behöver du hjälp med?

Elinstallation

Elinstallation Belysning Central Gemensam el Datanät Värmegolv

Ny belysning i trapphuset, totalrenovering av kontor, ny el i hela lägenheten, LED-belysning är en del av våra projekt.

Vi hjälper dig med allt inom el! Hör av dig så hjälper vi dig från strömbrytare och uttag till komplett färdig lösning. Vi är en elinstallatör som bryr oss.

elektriker strömbrytare

Belysning

elektriker elinstallation malmö

Vi delar med oss av vår erfarenhet tillsammans med våra leverantörer för att skapa bättre ljus med lägre totalkostnad. Många äldre trapphus kan med ny teknik spara ända upp till 80% av sin totala driftkostnad vid konvertering till LED och bättre planerad styrning. Utomhus finns många gamla armaturer som bör bytas till LED. Styrd belysning blir även kostnadseffektiv på kontor och andra gemensamma lokaler – så låt oss tillsammans titta igenom era lokaler.


Elektriker LED släpljus Mando

Central

elektriker ytterbelysning LED

Centralen är hjärtat i elanläggningen och har som uppgift att skydda såväl person som egendom, oavsett om den sitter i en lägenhet eller i ett stort kontor.

En billig massproducerad central från ett byggvaruhus kan bli totalt fel om komponenterna inte är anpassade till anläggningen den monteras i – vilket gör att det i värsta fall inte finns något personskydd.

När vi installerar en central plockar vi samman rätt komponenter för din anläggning och provar med instrument att anläggningen och centralen fungerar tillsammans innan vi lämnar.


Ny elcentral elektriker

Gemensam el

Elcentral

Varför betala mer än man behöver – tillsammans är man starka, t.ex. i en bostadsrättförening, och kan genom att ha ett gemensamt abonnemang ta bort enskilda fasta månadskostnader till energibolagen vilket ger stora årliga besparingar. För att läsa mer om gemensam el besök www.gemensamel.com.

gemensam el

Datanät

Översikt gemesam el

Vi monterar dataskåp och lokala datanät för kontor. Vi kan även installera datanät för fastighetens alla enheter, som blir fler och fler, och behöver vara uppkopplade mot internet.

Värmegolv

dataskåp

Vi lägger oftast T2Röd från nVent som värmegolv vilken är en helt underhållsfri produkt. 
Alla RAYCHEM/T2 golvvärmekablar har 20 års totalgaranti, om de förläggs och registreras av en certifierad PRO-installatör som vi är. Annars 12 års garanti.