Passersystem

Nyckelhantering – en viktig del av fastighetens säkerhetssystem

Anpassa Din fastighet till ett modernt och säkert system med taggar som är mycket kostnadseffektivt över tid.

Vad kostar det när en nyckel försvinner och hur mycket måste bytas för att säkerheten åter skall vara på topp?

 Vi finns för dig, vad behöver du hjälp med?

Installation - Programmering - Hosting

Byta Bewator Telecode mot Axema eller Aptus


Tagg passerbricka
Kortläsare Porttelefon Bokning Grind/Bom Säkerhet/CCTV

Kortläsare

taggsystem
Axema A66 passersystem
Aptusnyckel beröringsfrå passerbricka

Kortläsare även kallat taggsystem finns i många olika typer och kan kombineras med knappsats om man även vill ha kod eller med porttelefon och kamera.

Med kortläsare och taggar styr man över vem och när tillträde till olika lokaler får ske.

Samma tagg kan användas på olika enheter och på så sätt kan man bygga upp system som passar till olika fastigheter och lokaler - utan att förlora fördelarna med att enkelt kunna programmera om och förändra systemet vid behov utan byta hårdvara. Med passersystem kan man enkelt radera en borttappad tagg och systemet är säkert igen.

Porttelefon

Idag är porttelefonen oftast integrerad i något passersystem, men vi jobbar även med traditionella typer med tablå i entré och svarsapparater i lägenhet.  Vi har lösningar för att ersätta Telecode från Bewator som tidigt började använda hyresgästens vanliga telefon (mobil) istället för svarsapparater.

Med dagens integrerade porttelefoner så sker namnbytet från dator och namntavlan i portens display är alltid prydlig trots flera namnbyte

Porttelefon Aptus

Bokning

Centraler aptus styra passersystem

Det vanligaste behovet av bokningen är för tvättstugan men även bastu, motion, mötesrum med mera kan programmeras. Vid programmering tar man hänsyn till vem som får använda och under vilka tider och hur ofta vilket ger bra struktur för god ordning i dessa utrymme. Kopplar man dessutom till t.ex aptusportal så kan användaren både boka och avboka från sin smartphone eller dator.

Bokningstavla 1306 tvätt bastu mm

Grind/Bom

Portal i mobil för boka mm

Idag utgör grindar och staket en del av fastighetens passersystem och vi kan med samarbetspartner lösa helheten från grind till färdig lösning med kortläsare/porttelefon.

Vi är återförsäljare för Sommer och Aperto automatik för grindar och bom för infarter.

Komplett installation grind o passersystem

Säkerhet/CCTV

Elektrisk bom aperto sommer

CCTV, Closed Circuit Television, som är samlingsbegrepp för kameror, blir allt vanligare idag.

Kameror är ett komplement när skalskydd inte räcker till och här finns regler och lagar som gör att varje anläggning får projekteras med stor omsorg. Kontakta oss gärna när du har ett projekt så hjälper vi er.

CCTV
CCTV - server