Rotavdrag

ROT-avdrag

ROT-avdraget, även för elektrikertjänster.

 

Skattereduktion för husarbeten medges med högst 50 000 kr per person och år. Du som köper husarbeten kan avtala med utföraren att du bara ska betala 70% av arbetskostnaden inklusive moms. Den resterande delen av arbetskostnaden får den som säljer husarbetet, efter ansökan, från Skatteverket när du har betalat din faktura. I och med Skatteverkets utbetalning tillgodoförs du som köpare en preliminär skattereduktion som motsvarar 30% av arbetskostnaden. Skatteverket meddelar dig att beslut om utbetalning till företagaren har gjorts samt hur stort belopp som har betalats ut.

Om du bara har betalat 70% av arbetskostnaden men inte har någon slutlig skatt att räkna av skattereduktionen mot kommer du att få kvarskatt. Kvarskatten motsvarar då den del av den preliminära skattereduktionen som inte kan räknas av. Om du betalar 30 000 kronor i preliminär skatt ett år, kan du alltså inte få mer än 30 000 kronor i skatteminskning. Om du har kommit upp till den maximala skattereduktionen på 50 000 kr ska du betala hela arbetskostnaden.

 

Kontrollera alltid gällande regler och läs mer på skatteverkets hemsida

 

Tillbaka

© Amentus AB 2016