Belysning

Vi jobbar med  ljus i många olika  miljöer  och med olika tekniker. Från kontor, restauranger, butiker till fastigheter och utomhus.


Vi projekterar fram nya lösningar med mer och bättre ljus till lägre driftkostnader.

Idag är många lösningar med LED vilket ställer krav på mer planering tidigare i projekteringen än vad man har haft förr. Drivdon och styrning måste anpassas från början.


Låt oss vara med från starten!


Tillbaka            Boka Elektriker

Närvarostyrd belysning i garage

Nödbelysning

Belysning

© Amentus AB 2016